گزارش تصویری روضه هفتگی ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

💠 حسین جان؛ 🔘 سال‌ها گریه به تو جرم تلقی می‌شد ⚫️ روضه و هیأت ما برکت روح‌الله است 🔶 روضه‌ی هفتگی 🗓 چهارشنبه/ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ 🕐 ساعت ۲۰ 📌 پردیسان/ بلوار ۲۲ بهمن 🔸 اردیبهشت/ مجتمع آفتاب ❣️ بلوک نسترن/ طبقه ۴